Menu

The Journey of Tillman 986

babygarlic97's blog

Blog posts : "ผ้าฝ้าย"

พช ร้อยเอ็ด : เตรียมความพร้อมกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้าร่วมโครงการจัดเเสดงเเละจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย เเละงานหัตกรรมชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

ถือได้ว่าแสงดาคือสตรีที่มีคุณูปการต่อวงการการทอผ้าของไทยเป็นอย่างยิ่ง และเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 104 ปีของแสงดา จึงไม่แปลกใจเลยที่เธอจะได้รับเลือกให้เป็นบุคคลสำคัญที่ปรากฏอยู่บน Google Doodle เช่นนี้. เยือนเมืองกรุงเก่า แผ่นดินทองของความรุ่งเรืองบนรากฐานพหุวัฒนธรรม พร้อมชม “ผ้ายกอยุธยา” ม... ผ้าไ…

Read more

1 blog post

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.